March 10th, 2010

krest

О добрососедстве.

Один американец греческого происхождения имел обыкновение раздавать свои визитные карточки, на которых жирным шрифтом было напечатано: «Лучше я буду иметь дело с тысячей турок, чем с одним греком». На обороте стояло название его фирмы: «Похоронное бюро Майка».

Любопытно, есть ли на свете другой такой народ, который бы так искренне ненавидели соседи, как турок. Пожалуй, к ним неплохо относятся только азербайджанцы. Но они сами почти что турки :)).
krest

К чему приводит отсутствие единства.

Пока в Малой и Червлёной Руси идут споры о том, кем являются подкарпатские русины, некие господа из-за рубежа высказывают на этот счёт своё мнение:

« Русини – официално се водят част от украинците, други вече имат словашко самосъзнание, а съвсем малка част се определят като русини. Спомен за българският им произход при тях липсва. В българската историография Тодор Балкански и Емил Михайлов обърнаха внимание на факта, че русините са част от българите. Че това е така личи най-вече от техният език. В него няма инфинитив и глаголите се образуват по същия начин, както в съвр. български (д-р Живко Войников, лично съоб.). Но ето на каква информация се натъкнах веднъж ровейки се в Интернет, която потвърждава написаното по-горе, дадена от българин: „Иначе съм се учудвал на сходството, защото имам колега словак - а по народност русин - и случайно сме установявали, че много от думите ни са еднакви и съвсем не съвпадат със съотвeтната лексика на околните - чехи, словаци, украинци (той е учил украински като малък), за нас - сърби (доколкото имам представа разбира се) и пр.”. Разбира се народност русини няма. Те са част от българския народ. (б.сайт „Страница за прабългарите”: С това крайно мнение на автора не можем да се съгласим, общността русини или гуцули си съществува, нейният език е преход между украински и словашки, но може да се предполага че в тяхната етногенеза са влезли и последните остатъци на средновековното отвъдунавско българско население. Областта около Ужгород е част от български комитат в границите на І-та Българска държава »

http://www.protobulgarians.com/Statii%20ot%20drugi%20avtori/Rumen%20Ivanov%20-%20Varna/B7lgarite%20izv7n%20B7lgariya.htm

Последнее предложение особенно забавляет. Чую, доиграются господа свидомые, объявятся какие-нибудь самозваные потомки хазар, объявят «козакив» частью своего народа и «вспомнят», что Киев основал хазарский воевода Ахмед Бен Куйа.